Zimní běžecká liga tradičního seriálu závodů "O krále Jestřebích hor" 29. ročnik

Informace o soutěži

Ročník: 29. ročnik
Termín: 03.06.2024 - 29.06.2024
Popis: Popisek

Pořadatel: TJ Maratonstav Upice
Termin: 2. 12.2023--3.3. 2024
Misto: tratě v regionu Jestiebi hory
Ředitel závodu: Škliba Karel
Rozhodčí: Jiránek Mirko, Jiránková Vlasta, Kubeček Ladislav, Kubečková Radka
Velitelé trati: Mach Václav, Lanta Jifi, Vašiček Martin, Ondfej Kubik, Tomáš Kutäk, Zdeněk Špringr, Roman Cejzlar
Zpracováni výsledků: rodina Kubečkova
Tratě:
- delka trati pro kategorie dospělých cca 5 ai7 km
- délka trati pro kategorie mládeże cca 0,5 až3 km
- možná změna trati d le počasí

Kancelář:
- otevīena vždy jednu hodinu před: startem prvni kategorie
- konec prezentace 15 minut před startem kategorie
- prosime všechny závodniky a rodiče, aby se dostavilivčas

Startovné: 100 Kč dospělí, 30 Kč dēti za závod (bez rozdilu věku) čislo platí na celý seriál, je nutné ho mit na każdý další závods sebou!

Vyhlášení výsledků jednotlivých závodů:
Po jednotlivých závodech se výsledky nevyhlašují, pokud se pořadatel nerozhodne jinak. Uverejňovány budou spolu s průbēžným pořadim na www.maratonstav.cz

Vyhlášení Zimní běżecké ligy: Celkové pořadí bude vyhlášeno na slavnostním zakončeni XXIX. roč- niku ZBL 3.3.2024 od 15:00 hodin v Městském sále v Úpici. Vyhláše- ni budou závodníci na 1.-3. mistẽ ve všech kategoriich (podminkou vyhlášení je odběhnout alespoñ 5 závodü). Závodníci, kteï absolvují 5 a vice závodů obdrží zvláśtní cenu,. Bodováni: Do celkového pořadi seriálu se započítává 5 závodů s nejlepším bodovým hodnocenim. Vitězem seriálu se stává závodník s nejvy3- 3im počtem bodů. Při rovnosti bodů u dvou a vice závodniků rozhod- ne o pořadi 1.větší počet uběhlých závodů 2. součet bodů ze všech závodů 3. lepšíumistěniv 7.závodu Umistění na 1.-20. mistẽ (v każdé kategorii) vsedmi závodech se boduje (posledni závod je nebodovaný) dvaceti až jedním bodem.

Poznámky: Závodi se za každého počasí a na wlastní nebezpečí, za plného lesniho a silničniho provozu. V3ichni závodníći včetně dětí budou povinně vybaveni reflexními prvky ⁃ zodpovídá závodnik, U dėti rodiče, trenéři. Závodnici v kategoriich dospělých a juniorů startují (pokud není uveden konkrétní čas startu) bezprostředně po doběhnuti posledniho závodnika kategoriï mládeže. Start do- rostencù a juniorek bude společný s kategoriemi dospělých, tratě budou dle możnosti zkráceny. Závodnik muže být hodnocen pouze v jedné kategori, kterou si vybere při svém prvnim závodu seriálu a tu už nelze během seriálu měnit. Závodnici jsou povinni se včas přihlásit v kancelai závodu, nejpozdēji však 15 min. pfed startem kategorie. Výjimečné případy budou řešeny individuálně hlavním rozhodčm, který můże na závodníkovi pożadovat až dvojnásobné startovné. Protesty.se přjímajis vkladem 200 Kč do 15 min. po doběhnuti posledniho závodnika v kategoriu hlavni- ◦ ho rozhodčiho. V případě neuznání protestu je vklad nevratný.

Zařazení kategori do jednotlivých startů:

1. Předškolni dēti
2. Připravka divky, připravka chlapci
3. Nejmladší žákyně, nejmladší żáci, mladší žákyně
4. Mladší žáci, starši žáci, starši žákyně
5. Dorostenky Dorostenci, juniorky, junioñi a kategorie dospèlých
 

Ostatní ročníky v soutěži

Navigace

Kontaktní informace

Maratonstav tělovýchovná jednota Úpice

Palackého 348, 54232 Úpice
IČ:60153792