Bytový dům Úpice

Bytový dům – Úpice, Národní 1110

Nový bytový dům, postavený v roce 2006.

Všechny byty prodány.

Bytový dům v Malých Svatoňovicích - všechny byty prodány

Empty section. Edit page to add content here.

Bytový dům Police nad Metují

Bytový dům Police nad Metují
Výstavba tohoto bytového domu byla prováděna firmou MARATONSTAV a.s. Financování, vlastní prodej bytových jednotek a veškerou činnost související s projektem tohoto bytového domu zajišťovala společnost Rtyňka s.r.o. – dceřinná společnost MARATONSTAV a.s., který je 100% vlastníkem tohoto právního subjektu. Byty jsou vhodné k trvalému bydlení i rekreaci.

V současné době jsou všechny byty prodány.

Záměry firmy Maratonstav

V současné době probíha příprava a zhotovení projektové dokumentace na BYTOVÝ DŮM – 20 bytových jednotek v Malých Svatoňovicích v ulici Úpická. Zahájení výstavby je plánováno na podzim 2021. Záměrem firmy je dokončit a předat celý objekt do konce roku 2022. Investor zajistí založení sdružení vlastníků bytů. Všechny byty budou v osobním vlastnictví.

V nejbližší době budou zveřejněny další informace.