Zateplení a výměna oken kuchyně ZŠ Bří Čapků, Úpice

Objem: 2.120.006,- Kč | Město Úpice

Zateplení a výměna oken ZŠ Bří Čapků, Úpice

Objem: 9.672.196,- Kč | Město Úpice

Úpravy na autodílnu v Batňovicích

Objem: 2.631.251,- Kč | Pavel Adamec

Tenisový areál na Spartě v Úpici včetně cetrkurtu

Objem: 19.273.697,- Kč | Město Úpice

Oprava objektu č.p. 92 – Dřevěnka Úpice

Objem: 4.938.258,- Kč | Město Úpice

Oprava fasády č.p. 172 Malé Svatoňovice

Objem: 536.000,- Kč | Bytová správa Malé Svatoňovice

Dostavba tělocvičny Velká Jesenice

Objem: 3.820.000,- Kč | Obec Velká Jesenice

Rekonstrukce sociálního zařízení v chatkách

Objem: 840.000,- Kč | Město Úpice

G-TEAM Progres spol. s r.o. – rekonstrukce věznice Odolov

Objem: 4.150.000,- Kč | G-TEAM

Stavební práce manželé Ruferovi

Objem: 2.800.000,- Kč | manželé Ruferovi

Výrobní závod Polytex s.r.o. Malé Svatoňovice

Objem: 2.450.000,- Kč | Polytex

Požární hřiště Hájnice

Objem: 1.100.000,- Kč | obec Hajnice

Atletický stadion na Lánech

Objem: 3.553.000,- Kč | Město Úpice

Oprava základní školy Malé Svatoňovice

Objem: 5.764.000,- Kč | obec Malé Svatoňovice

Oprava fasády Městského úřadu v Úpici

Objem: 3.413.000,- Kč | Město Úpice

Dokončení ČOV Jestřebec

Objem: 1.827.000,- Kč | obec Malé Svatoňovice

Oprava fasády - EKVITA Trutnov s.r.o.

Objem: 0.931.000,- Kč

Rekonstrukce lázeňského domu Velichovky

Objem: 3.671.000,- Kč | Karsit Holding s.r.o.

Zateplení fasády a výměna oken na mateřské škole Veselka

Objem: 2.415.000,- Kč | Město Úpice

Výstavba vodní elektrárny Velké Poříčí

Objem: 2.786.000,- Kč | Aleš Freiwald

Oprava fasády POLYTEX Velké Svatoňovice

Objem: 0.628.000,- Kč 

AVON AUTOMOTIVE Rudník – výstavba laboratoří

Objem: 4.626.000,- Kč 

Dokončení hasičské zbrojnice

Objem: 1.673.000,- Kč | Město Úpice

Rodinný dům Litič

Objem: 7.200.000,- Kč | manželé Carbovi

Výstavba loutkového divadla

Objem: 2.800.000,- Kč | Město Úpice

Škola Bří Čapků – zateplení a rekonstrukce historické fasády

Objem: 2.600.000,- Kč | Město Úpice

Lesopark „Dlouhé Záhony“, Úpice

Objem: 2.300.000,- Kč | Město Úpice

Přístavba závodu

Objem: 4.200.000,- Kč | VAPO Červený Kostelec

Oprava historické fasády

Objem: 2.800.000,- Kč | investorfarní úřad Fara Vrchlabí 

Výstavba Hotelu Beránek v Úpici

Objem: 80.000.000,- Kč | JR REAL s.r.o.

Rodinný dům Brusnice

Objem: 2.400.000,- Kč

Rekonstrukce ulice Dr. Beneše

Objem: 3.600.000,- Kč | Město Úpice

Gondela Česká Skalice, výstavba montážních hal

Objem: 4.150.000,- Kč

Výstavba RD Pola, Suchovršice u Úpice

Objem: 6.000.000,- Kč | manželé Polovi

Rekonstrukce Horská 296, Trutnov

Objem: 2.500.000,- Kč | JR REAL s.r.o.

Oprava fasády včetně nátěru - AVON AUTOMOTIVE – Rudník

Objem: 1.200.000,- Kč

Hřiště u ZŠ v Batňovicích

Objem: 1.900.000,- Kč | Obec Batňovice

Úpravy bytu v historickém domě v ulici Valdštejnská, Praha

Objem: 3.700.000,- Kč | Iva Laňová

Rekonstrukce chalupy v Temném Dole

Objem: 2.300.000,- Kč | Ing. Simona Pipková

Oprava fasády výrobního závodu MW Červený Kostelec včetně nátěrů

Objem: 600.000,- Kč | Pan Najman, č. tel. 491 462 444 | www.ceepo.co.uk

Oprava fasády včetně nátěru Texlen Horská Trutnov

Objem: 1.200.000,- Kč | Ing. Kotek, č. tel. 499 811 621

Oprava fasády včetně nátěru Kolonáda Janské Lázně

Objem: 400.000,- Kč | Energovod Trutnov

Oprava fasády včetně nátěru – Obecní úřad Rtyně v Podkrkonoší

Objem: 400.000,- Kč | Ing. Kábrt, č. tel. 499 888 140

Oprava fasády včetně nátěru, rekonstrukce mandlu – Státní zámek Ratibořice

Objem: 3.500.000,- Kč | Pan Vašata, Památkový úřad Pardubice | tel. 466 516 021

Výstavba areálu Duha Stárkov – 24 rodinných domků vč. infrastruktury

Objem: 38.000.000,- Kč | Pan Hodadt, č. tel. 491 487 172

Výstavba penzionu pro Nizozemce v Radči

Objem: 4.500.000,- Kč | Pan Boubín, č. tel. 0031543762098

Rekonstrukce památek na zámku v Náchodě a Kuksu

Objem: 2.200.000,- Kč | Pan Falhauver, pan Vašata, Památkový úřad Pardubice | tel. 466 516 021

Rekonstrukce závodů Čemolen Teplice nad Metují

Objem: 2.500.000,- Kč | Pan Osoba, Čemolen a.s.

Rekonstrukce provozu Juta Jaroměř

Objem: 2.500.000,- Kč | Pan Pražák, č. tel. 491 829 500

Rekonstrukce provozu Centrolen Trutnov, ul. Tovární

Objem: 2.100.000,- Kč | Pan Šnajdr, č. tel. 499 811 161

Výstavba penzionu v Královci.

Objem: 2.500.000,- Kč

Zámečnické práce na rekonstrukci topného hospodářství v Synthesii Lovosice

Objem: 2.500.000,- Kč | Subdodávka pro Energoexport

Zámečnické práce na zateplení kotle Elektrárny Poříčí

Objem: 2.500.000,- Kč | Subdodávka pro Energoexport

Sdružené prostředky MÚ a regionálního rozvoje Trutnov a Náchod

• oprava roubených stavení ve Rtyni v Podkrkonoší a v Malých Svatoňovicích
• oprava kostela Černý Důl – stavební, tesařské a restaurátorské práce
• oprava kapliček na křížové cestě v Malých Svatoňovicích
• oprava kostela v Hostinném vč. venkovního osvětlení
• oprava kostela ve Rtyni v Podkrkonoší
• kompletní oprava střešního pláště a fasády kostela v Královci
• kompletní oprava fasády na radnici Stárkov
• oprava hrobek na hřbitově v Trutnově
• kompletní rekonstrukce střechy a stavební práce na hospodě v Kuksu čp. 57

Rekonstrukce kotelny ve Frolenu Stárkov

Rekonstrukce sociálního zařízení a zateplení v domově důchodců

Objem: 2.400.000,- Kč

OÚ Malé Svatoňovice – výstavba ČOV v Malých Svatoňovicích

Objem: 2.220.000,- Kč

OÚ Rtyně v Podkrkonoší – výstavba kanalizační trasy v ul. Zahradní ve Rtyni v Podkrk

Objem: 680.000,- Kč

OÚ Šestajovice – rekonstrukce objektu a půdní vestavby bytových jednotek

Objem: 1.900.000,- Kč

OÚ Velké Svatoňovice – oprava hospody s kulturním zařízením ve V. Svatoňovicích

SOU Červený Kostelec – generální oprava jídelny a kuchyně v areálu ve Lhotě – ČK

Objem: 950.000,- Kč

MÚ Úpice – výstavba 16 b.j. v Úpici

objem: 12.000.000,- Kč

Rekonstrukce areálu p. Kazdy Úpice

objem: 4.500.000 Kč

Rekonstrukce soc. zařízení ZŠ Malé Svatoňovice

objem: 1.500.000 Kč

Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Bří Čapků Úpice

objem: 1.500.000 Kč

Výstavba sportovního areálu v Malé Úpě – subdodávka pro BAK Trutnov

objem: cca 40.000.000 Kč

Výstavba 36 BJ v Úpici

objem: 32.040.000 Kč

Výstavba 16 BJ v Úpici

objem: 12.033.000 Kč

Věznice Odolov – rozšíření ubytovacích kapacit

objem: 2.100.000 Kč

Rekonstrukce zámku Náchod
Fasáda – Kolonáda v J. Lázních
Rekonstrukce zámku Náchod
Výstavba integrované budovy vč.skladu soli v Pravech
Rekonstrukce zámku Náchod
16 BJ Úpice-bytový dům „B“ a v pozadí bytový dům „A“
Rekonstrukce zámku Náchod
Výstavba rodinného domu v Trutnově – Lašovi
Rekonstrukce zámku Náchod
Rekonstrukce zámku Náchod
Rekonstrukce zámku Náchod
Rekonstrukce roubené chalupy ze 17. století – pro Památkový ústav
Rekonstrukce zámku Náchod

Všechny referenční stavby byly provedeny a předány bez závad.