TOPlist
POLITIKA JAKOSTI
.....................................................................................................
Prohlášení vedení společnosti

Jen stavba, která uspokojí požadavky zákazníka ohledně funkce, ceny, bezpečnosti, spolehlivosti, dodacích podmínek a dalších faktorů, má naději uspět na trhu. Toto platí i pro nás, pracovníky společnosti MARATONSTAV a.s.. Spokojenost zákazníka je prioritou.
Jakost je nutno zabezpečovat v celém rozsahu činností akciové společnosti, na všech
pracovištích. Aby toto bylo skutečně optimálně dosaženo, stanovuje vedení Maratonstavu a.s. systém jakosti závazný pro všechny zaměstnance společnosti.
Jsem přesvědčen, že naše společné úsilí povede k dosažení společného cíle :
prosperitě akciové společnosti a jejímu dalšímu rozvoji.
V rámci organizačního řádu jsou stanoveny odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy všech zaměstnanců, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující jakost.

V tomto smyslu vytváří organizační struktura předpoklady, že budou: cheap replica breitling watches
1) iniciovány činnosti zabraňující vzniku závad na stavbách
2) registrovány a definovány nesrovnalosti oproti stanoveným postupům v dodržování jakosti
3) iniciovány a prováděny opatření k nápravě
4) prověřeny funkce systému jakosti a účinnost opatření k nápravě

Organizační struktura zajišťuje kontrolu, zkoušení a sledování procesu výroby, uvádění do provozu atd.
Organizačně je zajištěna nezávislost pracovníka určeného a vyškoleného k provádění interních auditů.
Organizační struktura je dána organizačním řádem, který spolu pracovním řádem stanovuje a dokumentuje odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy
zaměstnanců, kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti ovlivňující jakost. Nedílnou součástí organizačního řádu jsou pracovní náplně jednotlivých pracovníků.
MARATONSTAV a.s. se zavazuje:
- všechny úkoly plnit pod heslem „Udělej vše rychle a správně hned napoprvé“.
- chovat se k zákazníkům a k sobě slušně a s úctou
- neustále zlepšovat jakost provedených prací a služeb
- trvale zvyšovat kvalifikaci a profesionalitu všech pracovníků

Za vedení společnosti cheap replica watches uk


Karel Šklíba

 


CzechNET CZ s.r.o.