Dům pro Seniory - záměr společnosti - nutné zajistit investora

Je nám všem všeobecně známo, že stárneme. V současné době jenom v Úpici žije z 5.860 obyvatel 2.171 lidí nad 50 let. Stále přibývá lidí, kteří se o sebe ve stáří nemohou postarat, nemají rodinné zázemí a podobně. S přihlédnutím k tomuto vývoji, hodlá firma MARATONSTAV a.s. postavit DŮM SENIORŮ V ÚPICI.

S ohledem na úmístění pečovatelských domů byl vybrán pozemek na Sychrově www.bestclock.cn, kde dle zastavovacího plánu má stát bytový dům, takže je vše v souladu se zastavovacím i územním plánem města Úpice.

Stavba bude umístěna na pozemnku č. 1648/3 v katastru Úpice. Jedná se o lokalitu s bytovou výstavbou v návaznosti na centrum města s vybudovanou občanskou vybaveností. Parcela pro stavbu je rovinatá, hlavní osa objektu je orientovaná jih – sever. Objekt bude napojen na stávající infrastrukturu. Nová obslužná komunikace a parkovací stání budou navazovat na stávající obslužnou komunikaci. Objekt bude napojen novými přípojkami na inženýrkou síť v místě stavby.

Hlavním záměrem je postavit ojedinělý dům, který poskytuje veškeré služby, to je službu pečovatelskou, službu stálou jako v domovech důchodců, tak i několik bytů s režimem jako v LDN. Tyto služby umožní obyvatelům dožít ve svém bytě a nestěhovat se do jiného města a cizího prostředí, což je pro starší lidi určitě stresující. Mimo běžného bytového vybavení jsou zde umístěny prostory pro pečovatelskou službu, pro lékařskou službu, pro distribuci stravy a prostory pro hobby činnost nájemníků. Součástí objektu je lehátkový výtah s úpravou pro imobilní občany.

Chceme oslovit všechny starší lidi nejen z Úpice ale z celé republiky. Úpice má nádherné okolí, velké možnosti výletů po okolních památkách a atrakcích. Chceme oslovit pomocí Klubu olympioniků bývalé sportovce, kteří žijí osamotě, mají zdravotní problémy a nevědí co dál.  

Investor: dceřinná společnost společnosti MARATONSTAV a.s.

Projektant: INS s.r.o. NÁCHOD, Palackého 920, 547 01 Náchod

Konzultace o funkčnosti: eurokomisař p. & Scaron;pidla, senátor ČR p. MUDr. Trpák, poslanec parlamentu ČR p. PhDr. Böhnisch, p. Mgr. Jan Lorman (ředitel občanského sdružení Život 90).

Fananční krytí: Česká spořitelna, pobočka Trutnov, konzultant paní Ing. Kordová

Předpokládaný náklad: 95 mil. Kč.

Předpoklad výstavby: dokončení výstavby – termín neznámý

Bytový dům Úpice

Bytový dům – Úpice, Národní 1110

Nový bytový dům, postavený v roce 2006.

Všechny byty prodány.

Bytový dům Police nad Metují

Bytový dům Police nad Metují
Výstavba tohoto bytového domu byla prováděna firmou MARATONSTAV a.s. Financování, vlastní prodej bytových jednotek a veškerou činnost související s projektem tohoto bytového domu zajišťovala společnost Rtyňka s.r.o. – dceřinná společnost MARATONSTAV a.s., který je 100% vlastníkem tohoto právního subjektu. Byty jsou vhodné k trvalému bydlení i rekreaci.

V současné době jsou všechny byty prodány.

Bytový dům v Malých Svatoňovicích - všechny byty prodány

Empty section. Edit page to add content here.